کلش - موبایل اکسسوری لوازم جانبی موبایل

معرفی نیروهای الکسیر Clash of Clans

معرفی نیروهای الکسیر Clash of Clans

غول – Giant توضیحات اولیه غول سومین نیرویی است که از سربازخانه (Barracks) در اختیار شما قرار می‌گیرد. هدف مورد علاقه غول ساختمان دفاعی است. تا زمانی که تمام ساختمان‌های دفاعی موجود در دهکده از بین ادامه مطلب